Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

NNN Sözlük Herşeyi Öğretir

sınama nedir? sınama ne demek? sınama kelimesinin eş anlamlısı sınama zıt anlamlısıNNN SÖZLÜK

TDK sınama nedir? sınama ne demek?1. isim Sınamak işi, deneme, tecrübe

Diğer Kelimeler: cırmık, kişilik dışı, fark etmek, çelikhane, güruh, su yüzüne (veya üstüne) çıkmak, yaşlanma, hasbi, özen, başmaklık, pafta, saklayış, fon müziği, mercimek kadar, tıraş,

sınama eş anlamlısı

tecrübe deneme
Daha fazla sınama eş anlamlısı için tıklayınız.

sınama kelimesi geçen yazılar


 • F-testi
  F-testi istatistik bilimi içinde bir sıra değişik problemlerde kullanılan parameterik çıkarımsal sınama yöntemidir. gösteren sınama
 • İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi
  A :: ardışık ki-kare sınama (testi): ardışık olasılık oran sınaması(testi): ardışık sınama (test): ardışık T² sınaması )testi): ardışık tahmin:
 • Anlamlılık seviyesi
  Anlamlılık seviyesi, istatistik biliminde, İngiliz istatistikçi Ronald Fisher tarafından çıkartımsal hipotez sınama yönteminin kurulması
 • Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması
  Tek anakütle ortalaması için parametrik hipotez sınaması veya tek-örneklem için sınama veya µ icin sinama bir rastgele örneklem ortalaması
 • Shapiro-Wilk sınaması
  Bu sınama ilk defa 1965de Amerikan istatistikçi Samuel Shapiro ile Kanadalı istatistikçi Martin Wilk tarafından yayınlanmıştır
 • Anderson-Darling sınaması
  Bu sınama ilk defa 1952de Amerikan istatistikçileri T.W.Anderson Jr. ile D.A.Darling tarafından yayınlanmıştır Bu sınama Kolmogorov-
 • Friedman sıralamalı iki-yönlü varyans analizi
  Bu sınama için veriler k sayıda birbirine eşlenen örneklem halindedir. Örneğin aynı örneklem elemanları k değişik koşullar altında
 • Jarque-Bera sınaması
  Bu sınama çok kere ekonometriciler tarafından çoklu doğrusal regresyon kestirim sonuçları elde edildikten sonra ele geçen hataların normal
 • Parametrik olmayan istatistik
  istatistiksel model ler ve parametrik olmayan çıkarımsal istatistik , özellikle parametrik olmayan istatistiksel hipotez sınama lar ile ilgilenir.
 • Sıfır hipotez
  Sıfır hiptotezin seçimi ve (eğer "tek-kuyruklu sınama" ise) yönlenmesi hakkında fikirler hipotez sınaması için çok kritiktir.
 • Normallik sınamaları
  Bir sıra parametrik olmayan sınama geliştirilmiş bulunmasına rağmen birçok istatistikçi pratikte daha az kesin ve daha çok sübjektif
 • SPEC
  Bu değerlendirmeler için çeşitli sınama programları (denektaşları ( http://en. wikipedia. org/wiki/Benchmark_%28computing%29 benchmarks )
 • Basıklık
  Buna bir neden parametrik çıkarımsal istatistik alanında basıklık hakkında hemen hemen hiçbir kestirim veya sınama bulunmamasındandır ve
 • Mann-Whitney U sınaması
  Bu sınama U adi verilen bir sınama istatistiğinin hesaplanmasını önerir. Sıfır hipotez altında U istatistiği için dağılım bilinmektedir.
 • Eleştirel rasyonalizm
  Popper, Açık Toplum ve Düşmanları ile Sınama ve Yanılmalar adlı eserlerinde eleştirel rasyonalizme değinmiştir. Fikirsel olarak eleştirel
 • Öpüşen gurami
  Aslında sanıldığının aksine bu balıkların birbirlerine sevgi gösterisi değil güç sınama mücadelesidir. Öpüşen gurami diğer labirentli
 • İstatistiksel model
  Çoğu istatistiksel sınama bir istatistiksel model biçiminde tarif edilebilir. Örneğin, iki grubun ortalama larının karşılaştırılması için

Yorumlar

-

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapan Sen olabilirsin!


Yorum Yaz ( Formu eksiksiz ve doğru doldurduktan sonra, Gönder butonuna basınız.)

Teşekkür ederiz.

Yorumunuz yönetici onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.