Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

NNN Sözlük Herşeyi Öğretir

reaya nedir? reaya ne demek? reaya kelimesinin eş anlamlısı reaya zıt anlamlısıNNN SÖZLÜK

TDK reaya nedir? reaya ne demek?1. isim, eskimiş Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
2. Tanzimattan önce Osmanlı Devletinin Müslüman olmayan uyrukları
"Buradaki Türkler de tek tük reayayı görmemezliğe gelebiliyorlardı." - A. Ş. Hisar
3. mecaz Hristiyan

Diğer Kelimeler: sağırlaşmak, didiniş, gölgelenme, dostlar başına, çalarmak, itina etmek, ağıtçılık, öykünmeci, faş olmak, konut belgesi, nizamiye karakolu, kurdun oğlu akıbet kurt olur, yaklaşıverme, muhatap olmak, bir inat, bir murat,

reaya eş anlamlısı

hristiyan
Daha fazla reaya eş anlamlısı için tıklayınız.

reaya kelimesi geçen yazılar


 • Ordu Kassamı
  Kassam lık, Osmanlı da halkın tâbi olduğu nizam ( askeri-reaya) çerçevesinde ikiye ayrılmıştır. Bunlardan biri askeri sınıf mensubu
 • Kızılelma, Yağlıdere
  Buna göre hiçbir ayrıcalığı bulunmayan normal reâyâ zümresinden 10 hâne topraklı, 4 hâne topraksız, 4 hâne de hâriç reâyâ olarak
 • Oruçbey, Yağlıdere
  Bunlardan hiçbir ayrıcalığı bulunmayan normal reâyâ zümresi içinde 10 hâne topraklı, 5 hâne topraksız, 2 hâne ise hâriç reayâ
 • Arnavutköy, Keşap
  Bunlar normal reaya özel statülü müsellem, reaya ve yine özel statülü muaf reaya Sıradan reaya olanların 9 nefer bennak hane:5 neferi ceba
 • Lapa, Giresun
  Söz konusu reaya zümresinden 27 neferi bennak, 31 neferi caba, 16 nefer mücerred ve 3 nefer hariç köyden gelip toprak tasarruf eden zemini
 • Küçükyenice, İnegöl
  Tarih: Ahmed Tekyenişin Mustafa Dede Reaya Mustafa b. Haydar Akçakoyun reayası Durmuş b. Mustafa Reaya Veli b. Sefer Derbentçi Dilaver b.
 • Çağlayan, Yağlıdere
  1515 tarihli kayıtlarda bu köyün tamamı 9 topraklı hâneden oluştuğu, hepsinin de reâyâ zümresinden kaydedildiği, reâyâ içinde bir kişinin
 • Hisarcık, Yağlıdere
  Bu tarihte köyde yaşayanların bir kısmı normal reâyâ; bir kısmı muâfân ; diğer bir kısmı da müsellemân yazılmıştır. Reâyâ kaydedilmiş olan
 • Tımar
  Tımarda üreticilik yapan reâyâ ve yöneticilik yapan sipahi, savaş zamanında kısa sürede bir atlı askere ve alt rütbeli bir subaya
 • Rumeli Eyaleti
  Diğer vergileri - arusiye, cürüm ve cinayet akçesi - diğer reaya ile aynıydı. Çingenelerin bazıları müsellem di ve bu müsellemler
 • Karamürsel
  Osmanlıların ‘reaya’ dedikleri Rum ve Ermeni varlığı da, bu bölgenin soysak ve kültürel yapısına tesir etmiştir. Önemli ölçüde göç alan
 • Ortakaraören, Seydişehir
  askeri vasıflarının önemi kalmamış ve bunlar devlete öşür, ganem, bennak gibi vergilerini ödeyen sade vatandaş haline ( reaya ) gelmişlerdir.
 • Doğanlı, Düzce
  Bu osmanlı sancağı altında yaşayan bütün reaya ya örnek teşkil etmiş ve tüm osmanlı on yıllar boyunca birlik içinde yaşamıştır..
 • Tepeköy, Yağlıdere
  Tamamı normal reâyâ olan köy halkı, vergilerini “kadimden Çepni beyleri oğlanlarındandır” şeklinde defterde bahsedilen Ali Ağa oğlu Emir
 • Akdarı, Yağlıdere
  Bahse konu tarihte köy halkı 5 hane topraklı, 2 hane topraksız ve 1 kişi de hâriç reâyâ (zemin) olmak üzere toplam 8 nefer olarak kayıt
 • Küçükköy, Niğde
  Bu köy ile ilgili olarak, defterde “der nezd-i Karye-i Germiyan mukaddimen sakin olan reaya bi’l cümle perişan olub, ba’dehu haricden bazı
 • Sancak (yönetim bölümü)
  beyinin başlıca görevi bölgesinde asayişi sağlamak ve sipahi-reaya arasındaki münasebetlerin kanuna uygun biçimde yürütülmesini temin etmekti.

Yorumlar

-

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapan Sen olabilirsin!


Yorum Yaz ( Formu eksiksiz ve doğru doldurduktan sonra, Gönder butonuna basınız.)

Teşekkür ederiz.

Yorumunuz yönetici onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.