Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

NNN Sözlük Herşeyi Öğretir

polimer nedir? polimer ne demek? polimer kelimesinin eş anlamlısı polimer zıt anlamlısıNNN SÖZLÜK

TDK polimer nedir? polimer ne demek?1. sıfat, kimya Tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı (birleşikler)

Diğer Kelimeler: yarama, hobi, müzikseverlik, zevkli gelmek, belgelendirmek, bağıntılı, tezyif, izohips, lakrİmal, boş çuval ayakta durmaz, barata, proleterleşmek, hükmü parasına geçmek, senaryo, deney tüpü,

polimer eş anlamlısı

Eş anlamlı kelime bulunamadı.

polimer kelimesi geçen yazılar


 • Polimer
  Polimer (Yunanca : poli "çok", meros "parça"; çok parçalı anlamında),monomer denilen görece küçük molekül lerin birbirlerine tekrarlar
 • Lifli Polimer
  Lifli Polimer, kısaca LP, karbon , cam ya da aramid lifleriyle güçlendirilmiş malzemeleri temel alınarak üretilen bir yapı malzemesidir.
 • Monomer
  Bir monomer ( Yunanca mono "bir" ve meros "parça" ) bir polimer oluşturmak için diğer monomerlere kimyasal olarak bağlanabilecek küçük
 • RNA
  Ribonükleik asit veya RNA bir nükleik asit tir, nükleotit lerden oluşan bir polimer dir. Her nükleotit bir azotlu baz , bir riboz şeker
 • CAS kayıt numarası
  CAS kayıt numaraları kimyasal bileşik ler, polimer ler, biolojik dizinler, karışımlar ve alaşım lar için kullanılan tek tanımlayıcı (unique
 • Nükleik asit
  Nükleik asitler, bütün canlı hücre lerde ve virüs lerde bulunan, nükleotid birimlerden oluşmuş polimer lerdir. En yaygın nükleik asitler
 • Teflon
  Teflon, politetrafloroetilen (PTFE) polimer in ticârî adıdır. Teflon, florlanmış etilen polimer i olan bir politetrafloroetilendir.
 • Polipropilen
  paketlemesine kadar çok geniş kullanım alanı olan termoplastik bir polimer dir. Monomer propilen in polimer hale getirilmesi ile elde
 • Polyester
  Polyester, polimer lerin bir kategorisi veya daha özel olarak ana bağları içinde ester fonksiyonel grupları içeren yoğuşma polimerleridir.
 • Poliüretan
  Poliüretan karbamat bağlantıları ile birleştirilen organik üniteler zincirinden oluşan bir polimer dir. Esnek ve esnemeyen köpük ler,
 • Heckler & Koch G36
  H&K G36, (H&K G36 veya H&K 36 olarak da bilinir) gövdesi polimer bazlı malzemelerden üretilmiştir, oldukça hafif, katlanabilir dipçikli,
 • Malzeme bilimi ve mühendisliği
  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; seramik , metal, polimer ve kompozit malzeme lerin çalışıldığı disiplinlerarası bir bilim dalı. Fizik ,
 • Polimerizasyon
  Monomer birimlerinden başlayarak polimer birimlerinin elde edilmesine yol açan reaksiyon lara polimerizasyon reaksiyonları denir.
 • Elektrospinning cihazı
  Elektrospinning cihazı, elektro-imalat yöntemi ile yüksek voltaj la oluşturulan yüksek elektrik alan içerisinde polimer çözelti lerinden
 • Polistiren
  Polistiren, monomer haldeki stiren den polimerizasyon ile üretilen bir polimer dir. Petrolden elde edilir. Plastik endüstrisinde daha çok
 • ABS
  ABS , polimer, akrilonitril bütadien stiren in plastik sektöründeki kısaltması. ABS , karin bolgesi kasları.

Yorumlar

-

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapan Sen olabilirsin!


Yorum Yaz ( Formu eksiksiz ve doğru doldurduktan sonra, Gönder butonuna basınız.)

Teşekkür ederiz.

Yorumunuz yönetici onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.