Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

NNN Sözlük Herşeyi Öğretir

poliçe nedir? poliçe ne demek? poliçe kelimesinin eş anlamlısı poliçe zıt anlamlısıNNN SÖZLÜK

TDK poliçe nedir? poliçe ne demek?1. isim Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
2. Sigorta senedi

Diğer Kelimeler: lale ağacı, canı tatlı, çemberi yarmak, tefeci, yankesicilik, doğacı, koton, devitken, tevil etmek, yemekaltı, ışıltı, kükürtlemek, ballı pasta, çobanpüskülügiller, gondolculuk,

poliçe eş anlamlısı


poliçe kelimesinin eş anlamlarını görmek için buraya poliçe eş anlamlısı tıklayınız.

poliçe kelimesi geçen yazılar


 • Poliçe
  Poliçe (sigorta), sigorta poliçesi. Poliçe (senet), bir tür kıymetli evrak.
 • Poliçe (sigorta)
  Poliçe, sigorta sözleşmesinin varlığı için bir şart değildir. Diğer bir deyişle, ortada bir poliçe olmasa da sigorta teminatı var olur ve
 • Poliçe (senet)
  Poliçe üçlü bir havale ilişkisidir. Havale çifte yetki veren hukuki bir işlemdir. Poiliçede en az üç kişi vardır. Muhatap, keşideci ve
 • Döviz
  Döviz, dar anlamda (çek , poliçe gibi) yabancı para yı temsil eden belgeler. Türkçede yabancı ülkelerin paralarına döviz denmektedir.
 • Hamil
  Kıymetli evrak ı (çek , bono , poliçe , konşimento , varant , makbuz senedi , hisse senedi , tahvil ler vb.) kanun lara uygun olarak elinde
 • Sigorta bedeli
  Sigorta bedeli, bir sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan kıymetlerin toplam maddi bedeli. Poliçe üzerinde sigorta bedeli açıkça
 • Keşide
  Bir çek veya bir poliçe nin düzenlenerek imza edilmesi ve ödeme emri niteliğindeki bu çek ya da poliçenin muhataba ibraz edilmek üzere
 • Keşideci
  Keşideci, çek veya poliçe yi, düzenleyerek ve imza ederek, muhataba ya da lehdar a yapılacak ödeme için, ödeme emri veren gerçek ya da
 • Alonj
  Alonj, bono , çek ve poliçe nin arka yüzünde işlem yapmak için yer kalmadığında, yapılacak işlemler için bono, çek veya poliçeye eklenen
 • Konservasyon (sigorta)
  Sigorta şirketleri, yazdıkları poliçe ler yoluyla veya başka yollarla üstlendikleri riskin belli bir oranını veya maktu bir tutarını
 • Ticaret hukuku
  Kıymetli evrak poliçe , bono , çek , imtia senetler i, taşıma senetleri türlerindedir. Deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku (sosyal sigorta
 • Trafik Sigortası
  İşleten kişi olan sigortalının adı poliçe üzerinde belirtilir. Trafik sigortası, zorunlu tarifeye bağlıdır. Teminat sınırı ve tavsiye
 • Kıymetli evrak
  KIYMETLİ EVRAKIN ÇEŞİTLİ KRİTERLERE GÖRE TASNİFİ 1- Temsil ettikleri hakkın türü bakımından a- Alacak Senetleri (poliçe, bono, çek), tahvil
 • Muafiyet
  Muafiyet sigortacı ve sigortalı tarafından karşılıklı anlaşarak belirlenir ve poliçe üzerine yazılır. Mutlak değer veya oransal olarak
 • Depo primi
  Bu tür sigortalarda poliçe bitiş tarihi yoktur, teminat, taraflardan birinin sigortayı feshine kadar sürer. Sigortalı, sigortacıya depo
 • Kasko
  Kasko sigortası genel şartları izin verdiğinden, bu teminatlardan biri, ikisi veya hepsi için poliçe düzenlenebilir. Geçmişte bu üç
 • Kefalet
  Poliçe, bono gibi kıymetli evrak niteliği taşıyan ticari senetler üzerine yazılan kefalet beyanına Ticaret Hukukunda aval adı

Yorumlar

-

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapan Sen olabilirsin!


Yorum Yaz ( Formu eksiksiz ve doğru doldurduktan sonra, Gönder butonuna basınız.)

Teşekkür ederiz.

Yorumunuz yönetici onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.