Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

NNN Sözlük Herşeyi Öğretir

önerme nedir? önerme ne demek? önerme kelimesinin eş anlamlısı önerme zıt anlamlısıNNN SÖZLÜK

TDK önerme nedir? önerme ne demek?1. isim Önermek işi
2. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif
3. mantık Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye

önerme eş anlamlısı

teklif
Daha fazla önerme eş anlamlısı için tıklayınız.

önerme kelimesi geçen yazılar


 • Önerme
  Mantık ta, öne sürülen bir ifadenin, değeri ya doğru ya da yanlış olmak zorunda olan içeriğine önerme denir. Kesin olan cümleler yanlış
 • Açık önerme
  Açık önerme, doğruluk değeri değişkenlere bağlı olarak değişen önerme lerdir. Örneğin: x) ? x.
 • Kendine göndergeli önerme
  Bilgisayar programcılığı nda ve matematiksel mantık ta kendine göndergeli önerme ya da özgöndergeli önerme, bir önerme nin veya fonksiyon un
 • Önerme (bilim)
  Önerme, bilimsel yöntem e göre, olgu lar arasındaki ilişkileri araştırmak ve ortaya çıkarmak için geçerliliği ve doğruluğu kabul edilen
 • Sembolik mantık
  Sembolik Mantık ın anlaşılması için ilk olarak Önerme kavramının açıklaması gerekir. Önerme; Bir yargı belirten, doğru veya yanlış olan
 • Tümevarım
  P(n) bir açık önerme, a önermeyi doğrulayan en küçük sayma sayısı olmak üzere, P(n) nin doğruluğunu göstermek için; P(a) nın doğru olduğu
 • Teorem
  Matematik ve mantıkta kanıtlanmış sav , önerme ; kanıtsav. yukseklik. Dış Bağlantılar : Eric W.Weissteisn. Derin Teorem http://mathworld.
 • Zorn önsavı
  Seçme aksiyom una eşdeğer bir önerme dir şunu söyler;Kısmi sıralanmış bir küme alın bu kümedeki her zincir için kümede zincirin her
 • Rasyonellik
  Rasyonellik, akılcılık ya da usçuluk anlamında felsefi terim ve önerme. Rasyonalizm , rasyonelliği merkez alan bir felsefe öğretisidir.
 • Totoloji (mantık)
  Totoloji, bir bileşik önermenin kendini oluşturan önerme lerin her değili için daima doğru sonuç vermesi durumu. Bir şeyi kendi kaplamıyla
 • Zorunluluk
  Eğer bir önerme tasarlanan olanaklı durumların hepsi için doğru ise o önermeye bütün olanaklı dünyalarda doğru ya da zorunlu önerme denir.
 • Sav (anlam ayrımı)
  Sav , İleri sürülerek savunulan düşünce, iddia, dava, önerme veya tez. Sav (edebiyat), atasözü niteliğinde, az sözle çok şey anlatan,
 • Eksiklik teoremi
  önerme olarak geçer. Sezgisel olarak matematikte belitlere (aksiyom) dayanan her sistemin tutarlı olması dahilinde eksik olması
 • Tasım
  Tasım veya Kıyas (Eski Yunanca : ????????µ??) mantıkta , birisi orta terim olmak üzere "öncül " adı verilen iki önerme ile bu iki öncülden

Yorumlar

-

y

Tarih : 2012-11-20 01:55:42

idare eder


Yorum Yaz ( Formu eksiksiz ve doğru doldurduktan sonra, Gönder butonuna basınız.)

Teşekkür ederiz.

Yorumunuz yönetici onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.