Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

NNN Sözlük Herşeyi Öğretir

murabba nedir? murabba ne demek? murabba kelimesinin eş anlamlısı murabba zıt anlamlısıNNN SÖZLÜK

TDK murabba nedir? murabba ne demek?1. sıfat, eskimiş Dört şeyden oluşan, dörtlü
2. isim, matematik Kare
3. isim, edebiyat Dört dizeli bentlerden oluşan divan edebiyatı şiiri

1. sıfat, eskimiş Terbiye edilmiş
2. isim Kaynatılıp kıvama geldikten sonra dondurulan meyve suyu tatlısı

Diğer Kelimeler: el kapısı, itilaf, sadakatlilik, kuzu gibi, alucra, alkolölçer, ateist, aslan postunda, gönül dostunda, başta, torun, arkeoloji, içine baygınlıklar çökmek, bir dirhem et bin ayıp örter, sucuklaşma, mürai,

murabba eş anlamlısı

kare dörtlü kare dörtlü
Daha fazla murabba eş anlamlısı için tıklayınız.

murabba kelimesi geçen yazılar


 • Murabba (anlam ayrımı)
  Murabba aşağıdaki anlamlara gelebilir: Murabba , geometride bulunan bir şekil. Murabba (edebiyat)
 • Kalenderî
  Kalenderî, Halk şairleri tarafından aruz un mef’ûlü mefâ’îlü kalıbıyla gazel , murabba , muhammes , müseddes biçiminde söylenen şiire
 • Vezn-i Âhar
  Halk şiiri nazım şeklidir. Aruz un müstef’ilâtün müstef’ilâtün müstef’ilâtün müstef’ilâtün kalıbıyla murabba şeklinde yazılır.
 • Şarkı (edebiyat)
  Dörtlüklerden kurulan musammat da denebilir. Murabba ya benzer. 5 ya da 6 dizelik bentlerden de oluşabilir. Üçüncü dizeye miyan, dördüncü
 • Aydınlı Visali
  Aydınlı Visalinin 61 Gazel i ve 1 Murabba sının olduğu bilinmektedir. Divan Edebiyatı nda Arapça ve Farsça sözcüklerin daha çok
 • Musammat
  Bendlerden kurulu nazım biçimlerine (murabba , muhammes , müseddes , müsebba , müsemmem , mütessa , muaşşer , terbi , tahmis , taşdir ,
 • Kaftan
  Kaftanlar cins ve nevilerine göre murabba , keçe , çuha gibi isimler alır. Kaftanların kıymetleri, renk, şerit ve düğmelerinden
 • Nazım birimi
  Az da olsa dörtlüklerle kurulan, ancak yabancı kaynaklı (Murabba gibi) şiirlere de rastlanır. Ayrıca nazım birimlerine bend ,mısra ,dize
 • Türkçede değiştirilen alıntı sözcüklerin listesi
  Değiştirilen sözcüklerin listesi Arapça ve Farsça kökenli sözcükler | : ???? murabba? | murabba | kare | ????? mu?tedil | mutedil |
 • Nazım biçimleri
  Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri : Murabba Şarkı Terkib-i bend Terci-i bend II. Dörtlüklerle Kurulan Nazım Biçimleri. Rubai Tuyuğ
 • Dikilitaş (Sultanahmet)
  ŞARK MEKTUPLARI kitabının sahibi Lady Montagu, 1718 tarihindeki mektupların birinde şunları yazmıştır:Bu taş, murabba şeklinde yontma

Yorumlar

-

serdal

Tarih : 2014-02-18 19:09:58

malsınız


Yorum Yaz ( Formu eksiksiz ve doğru doldurduktan sonra, Gönder butonuna basınız.)

Teşekkür ederiz.

Yorumunuz yönetici onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.