Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

NNN Sözlük Herşeyi Öğretir

iyilik nedir? iyilik ne demek? iyilik kelimesinin eş anlamlısı iyilik zıt anlamlısıNNN SÖZLÜK

TDK iyilik nedir? iyilik ne demek?1. isim İyi olma durumu, salah
2. Karşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet
"Bu iyiliğini ebediyete kadar unutmayacaktı." - C. Uçuk
3. Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik
"İyilik haberlerinizi aldım."4. Yarar veya elverişlilik, nimet
"Bu bahçeye ayak bastığım andan beri toprağın iyiliğini kendimde hissediyordum." - K. Bilbaşar

iyilik eş anlamlısı

esenlik nimet salah inayet ihsan kerem lütuf
Daha fazla iyilik eş anlamlısı için tıklayınız.

iyilik kelimesi geçen yazılar


 • Sağlık
  Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dünya Sağlık
 • İhsaniye (anlam ayrımı)
  İhsaniye, Arapça kökenli isim, İyilik eden, Bağış bağışlama, Verilen bağışlanan şey Lütuf, iyilik anlamlarına gelmektedir. Yerleşim
 • Ülgen
  Ülgen - Türk ve Altay mitolojisinde İyilik Tanrısıdır. Ülken (Ülgön) Han ve Moğolcada Ulgan Han. Göğün 16. katında yaşar. Türklerin iyilik
 • Performans durumu
  Performans durumu, tıp ta (onkoloji ve diğer alanlarda) kanser hastalarının genel iyilik halinin değerlendirilmesi için kullanılır.
 • Aktu
  Aktu - Türk ve Altay mitolojisinde İyilik Tanrısı. Kötülüğe dair içinde hiçbir duygu yoktur. Kendisine bağlı olan diğer iyilik ilahları
 • Şer
  Şer, birçok din ve kültür de tanımlanan, kötü davranış, düşünce, bencillik ve fenalıklar Şer sözcüğü sıklıkla "hayır " (iyilik, karşılık
 • Ayıhı
  İyilik yapan ruhlardır. Melek anlamında da kullanılmıştır. Yeryüzünde iyilik yapan insanları korurlar. Yoldan çıkanları ise yalnız
 • Ak Oğlanlar
  Ak Oğlanlar - Türk ve Altay mitolojisinde İyilik Tanrıları. Ak Erler de denir. Ülgen Han’ın oğullarıdırlar. Kıyatlar adı da verilir.
 • Solamnia Şövalyeleri
  Onlar hayatlarını sıkı onur kodlarına ve iyilik güçlerine adamışlardır. Geçmiş : Tarikat, Vinas Solamnus isimli bir asker tarafından
 • Ak Kızlar
  Ak Kızlar - Türk ve Altay mitololojisinde İyilik Tanrıçaları. Ağgızlar da denir. Ülgen Han’ın kızlarıdırlar Kıyanlar adı da verilir.
 • Üygül
  İyilik Tanrısı olarak görünür. Yüceliği, üstünlüğü ve büyüklüğü sembolize eder. Ayrıca bakınız : Türk Mitolojisi Tengricilik Kategori: Türk
 • Zayağan
  Zayağan Han – Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde İyilik Tanrısı. Yayagan (Zayagan) Han da denir. Kötü ruhlara karşı mücadele eder.
 • Karşıtlık
  Herşeyden iki çift yarattık ki düşünüp anlayabilesiniz.” (Zariyat -49) Fakat İslam dinine göre, iyilik daha ağır basar. Allah ’ın Cemal
 • Zerdüştlük
  Ayırt edici özellikler Zerdüştlüğün temelinde iyilik ve kötülüğün savaşı yatar. Zerdüşt , yeryüzündeki kavganın tanrının ruhu Spenta
 • Paladine
  O Krynn dünyasının iyilik tanrısı ve iyilik pantheon unun başıdır. Paladine, Kiri-Jolith , Habbakuk ve Solinari nin babasıdır.

Yorumlar

-

bloom

Tarih : 2015-10-23 23:29:16

tamamda iyilikin kısasını isemiştim yani bir kelime

seda

Tarih : 2014-01-16 22:49:59

çok beğendim mükemmel

edanur

Tarih : 2013-10-01 20:01:34

cok yardımcı oldunuz tesekkurler

hüseyin

Tarih : 2013-04-24 21:31:35

işime az da olsa yaradı

senanur şenel

Tarih : 2013-03-05 19:26:17

bence ben size çok teşekkür ederim . benim işime çok yaradı aslında size yalan solemek istemem sadece küçük mimiklerle belli etmek gerekirse ben size hiç teşekkür etme ayrıca işimehi yaramadı bunuda soliyim şekrlerim aşkitoşkolarım


Yorum Yaz ( Formu eksiksiz ve doğru doldurduktan sonra, Gönder butonuna basınız.)

Teşekkür ederiz.

Yorumunuz yönetici onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.