Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

NNN Sözlük Herşeyi Öğretir

ibraz nedir? ibraz ne demek? ibraz kelimesinin eş anlamlısı ibraz zıt anlamlısıNNN SÖZLÜK

TDK ibraz nedir? ibraz ne demek?1. isim Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma

Diğer Kelimeler: yıktırmak, şeffaflaşmak, bulamaç, gök kumu, çapmak, gagalanma, dinine yandığım, birinci ayak, ölüm sigortası, mühimmat, derleyivermek, filotilla, çatlatılabilme, elinden, böceksavar,

ibraz eş anlamlısı

Eş anlamlı kelime bulunamadı.

ibraz kelimesi geçen yazılar


 • Akreditif
  Akreditif, finansal bir kurum tarafından, ismi geçen lehtara, belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında, gene belirtilen miktardaki
 • Keşide
  Bir çek veya bir poliçe nin düzenlenerek imza edilmesi ve ödeme emri niteliğindeki bu çek ya da poliçenin muhataba ibraz edilmek üzere
 • Poliçe (senet)
  Senedin görülmek üzere ibraz edildiğinin ve böylece vadenin tespiti için, kabul için poliçe kendisine ibraz edilen kişinin senedin üzerine
 • Altın Liyakat nişanı
  ise Osmanlıca olarak "Liyakat Madalyası, sadakat ve şecaat ibraz edenlere mahsustur" yazısı ve 1308 (1891 ) tarihi vardır. Madalya nın 2 cm.
 • Bulgar pasaportu
  yapılan seyahatlerde Bulgar vatandaşları pasaport ibraz etmek zorunda değillerdir, Bulgar kimliklerini göstererek seyahat edebilmektedirler.
 • Google Advertising Professionals
  Bu sertifikanızı müşterilerinize ibraz edebilir, daha fazla müşteri kazanmak için web sitelerinizde kullanabilirsiniz. Dış bağlantılar
 • Damga vergisi
  b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:ba) Bilançolar (21,55 TL)bb) Gelir tabloları (10,55 TL)
 • Pasaport
  sınır kapılarından (örn: Atatürk Havalimanı ) yaptıkları girişlerde pasaport yerine o ülkelerin kimlik belgesini ibraz etmeleri yeterlidir.
 • İstanbul Altın Borsası
  Buna göre, ham elmasın ithal ve ihraç işlemlerini Kimberley Süreci Sertifika Sistemi çerçevesinde yürütmeye ve ibraz edilen sertifikaların
 • SRC belgesi
  alınmış,çalıştığı işyeri, ünvanı ve sürelerinin belirtildiği yazı veya ticari taşıt kullanma belgesinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar.
 • Enerji Kimlik Belgesi
  Ayrıca 2017 yılından sonra tüm bina alım - satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacaktır.
 • Sürekli sarı basın kartı
  e) Kartlarını ibraz etmek şartıyla, posta işletmelerinde bulunan telgraf, faks, telefon, teleks ve benzeri araçlardan öncelikli olarak
 • Menşe Şahadetnamesi
  üreticisi olduğuna dair diğer belgeler ile malın satış faturasının birer örneğini ibraz etmeleri, belgenin usulüne uygun olarak doldurulmuş ve 8.
 • Vergi İncelemesi
  Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve
 • Terkîb-i bend (Ziya Paşa)
  Şiirin Tamamı : Her safhada bir şekl-i hakikat eder ibraz: Her gün çevirir bir varaka makleb-i âlem: Bin ders-i maârif okunur her varakında:
 • Karşılıksız çek
  maddesine göre, üzerinde yazılı ibraz süresi içinde 4. madde uyarınca yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle ödenmeyen çek keşide eden
 • Trafik Tescil İşlemleri
  vekil tayin edilen kişi aracılığıyla Trafik Tescil Şube veya Bürosuna ibraz edildikten sonra Trafik Şubesi tarafından aracın plakası belirlenir.
 • Halis Ataksor
  Mevk-i harpte fevkal-ade wikt:şecaat | şecaat ve cesaret ibraz suretiyle hizmet-i vataniyede bulunan erkan ve wikt:ümera | ümera ve

Yorumlar

-

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapan Sen olabilirsin!


Yorum Yaz ( Formu eksiksiz ve doğru doldurduktan sonra, Gönder butonuna basınız.)

Teşekkür ederiz.

Yorumunuz yönetici onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.