Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

NNN Sözlük Herşeyi Öğretir

hece nedir? hece ne demek? hece kelimesinin eş anlamlısı hece zıt anlamlısıNNN SÖZLÜK

TDK hece nedir? hece ne demek?1. isim, dil bilgisi Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
"Okumak sözünde üç hece vardır."2. edebiyat Hece ölçüsü
"Oyunlar aruz ve hece olmak üzere iki kesime ayrılmıştı." - M. And

hece eş anlamlısı

seslem
Daha fazla hece eş anlamlısı için tıklayınız.

hece kelimesi geçen yazılar


 • Hece
  1.hece bir ses biçimidir ve bunu dilimizle kullanabiliriz.. .biz bu hece öğrenmek için heceliyoruz. 2. oluşan hece : eb - ru, ay - va, im - la
 • Hece ölçüsü
  Her dizesinde 11 hece bulunan bir şiirin kalıbı "11’li hece ölçüsü" olarak gösterilir. Bir hecenin belli bölümlere ayrılmasına "durgulanma
 • Açık hece
  Açık hece, Türkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa hece ler. Örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma gibi. Arapça ve Farsça ’da ise
 • Şiirde ölçü
  Her görünen dost yüzü, 7 hece/ Ondan ayırmam gözü, 7 hece/ Gitmez dilimden sözü. 7 hece/ Gözleri süzer bizi. 7 hece/ 2 › Aruz ölçüsü:
 • Vurgu
  Dil bilimi nde, bazı hece lere veya sözcük lere görece daha fazla önem yüklemektir. Sözlü anlatımlarda ise vurgulanan hece ya da sözcüğün
 • Katakana
  Katakana (???, ????): Japonca hece dizisi. Kanji adı verilen Çince yazı karakterlerinin bir parçasının kullanılmasıyla oluştu.
 • Gevheri
  Gevheri, hayatı hakkında pek fazla bilgi olmayan, aruz ve hece ölçüsü ile şiir ler yazan şair . Önceleri asıl adının "Mustafa" olduğu
 • Mantra
  Mantra genellikle Sanskritçe olan din i hece veya şiir dir. Kullanımı mantra ile ilişkili ve okul ve felsefesine göre değişiklik
 • Hiragana
  Japonca hece dizisi. Kanji adı verilen Çince kökenli yazı karakterlerinin hızlı yazımından türemiş olup, Japoncada kullanılan üç temel
 • Geraylı
  Sekizli hece vezni ile söylenir. Yapısı Anadoludaki semai leri hatırlatan bir şekildir. Türkçenin konuşulduğu bazı yerlerde "sekizli" diye
 • Tay alfabesi
  Tay alfabesi (Tayca : ????????, àkson thai), 44 sessiz harf içeren bir hece yazısıdır. 18 ünlü, 6 çift sesli harf vardır. Harflerden 8
 • Brahmi
  Brahmi yazısı, sayıları yüzden fazla olan hece işaretleri ve alfabe karışımı Hint yazı şekillerinin öncüsüdür. En eski belgelerden Brahmi
 • Koşma
  Bunun için koşma dahil birçok nazım (dizem) biçiminde belli bir hece sayısından bahsetmek imkânsızdır. Türk halk edebiyatı nın en çok
 • Serbest ölçü
  Serbest ölçü, hece, aruz gibi herhangi bir ölçüye bağlı kalınmayan ölçüd ür. Hecelerin açık veya kapalı olmasına ya da sayılarına
 • Açık seslem
  Açık seslem, sonunda bir ünlü bulunan hece ye denir. ada (a-da), uyku (uy-ku). Uzun olmayan ünlü ile biten seslemi belirtir: Ana (a-na),
 • Kelime
  Yazında sözcükler hecelerden, hece ler ise harf lerden meydana gelir. Bir sözcük en az bir harften ve en az bir hece den meydana gelir:

Yorumlar

-

ali

Tarih : 2014-10-02 12:23:56

açık hecenin anlamı

yasemin

Tarih : 2014-04-06 18:03:08

bu oyumu oynamak istiyorum

elif

Tarih : 2013-12-16 19:37:39

gerçektende berbat birşey

asdf

Tarih : 2013-02-01 17:34:18

adhk


Yorum Yaz ( Formu eksiksiz ve doğru doldurduktan sonra, Gönder butonuna basınız.)

Teşekkür ederiz.

Yorumunuz yönetici onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.