Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

NNN Sözlük Herşeyi Öğretir

geçmek nedir? geçmek ne demek? geçmek kelimesinin eş anlamlısı geçmek zıt anlamlısıNNN SÖZLÜK

TDK geçmek nedir? geçmek ne demek?1. -e Bir yerden başka bir yere gitmek
"Elindeki kitabı bırakıp bulundukları odaya geçtim." - T. Buğra
2. -den Bir yandan girip diğer yandan çıkmak
"İplik iğne deliğinden zor geçti."3. -den Yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek
"Eve giderken sizin sokaktan geçeriz."4. -den Bir duruma uğramak, konu olmak
"Dayaktan geçmek. Muayeneden geçmek."5. -den Bırakmak, vazgeçmek
"Bana yârden geç derler / Seven yârden geçilir mi?" - Halk türküsü
6. -de Yaşamak
7. -den Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak
"Hakkın var. Ne çare ki bizden geçti diye söyleniyor." - R. N. Güntekin
8. -de Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek
"Bu odanın içinde geçen aşk anları artık çok uzaklardaydı." - A. İlhan
9. -i, -e, -den Hastalık bulaşmak, sirayet etmek
"Hastalık bana ondan geçti."10. -den, -e Herhangi bir durum, soya çekim yoluyla birinde görünmek
"Bu titizlik ona babasından geçmiş."11. -den, -e Bulunduğu yeri veya konumu değiştirmek
12. Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak
"İstanbula geçecek değil, parmağımı kımıldatacak takatim yok." - S. M. Alus
13. Yerini bırakıp başka yer almak
14. -den Bir konu üzerinde veya bir yerde çalışmış olmak
"Şimdiki tuluat artistlerinin çoğu oradan geçtiler." - S. F. Abasıyanık
15. Etki yapmak, işlemek
"Soğuk, ciğerime geçti. Başına güneş geçmiş."16. Görev almak
"İktidara geçmek."17. Kalmak, devrolmak
"Paralar suyunu çekti. Fabrika da olduğu gibi Nihata geçti." - N. F. Kısakürek
18. -i Geride bırakmak, aşmak
"Bizim yelkenli vapuru geçecek. Ordu sınırı geçti. Çocuğun boyu babasını geçti."19. nsz Tükenmek, bitmek, sona ermek
"Yavaş yavaş bu hırs geçer." - F. R. Atay
20. -i Üstünlük sağlamak
21. -i Söylemeden veya bitirmeden atlamak
"O meseleyi geçelim. O bahsi geç!"22. -i Zamanı aşmak, geride bırakmak
"Şehzadebaşına geldikleri zaman saat onu geçiyordu." - P. Safa
23. -le Harcamak
"Bütün günüm seni takip etmekle geçti." - Y. K. Karaosmanoğlu
24. -i Bir müzik parçasını meşk ederek öğrenmek, çalmak veya söylemek
25. -i, -den Birinden meşk etmek
"Bu şarkıyı kimden geçtiniz."26. Haberi bir iletişim aracı ile bildirmek
"Ankara haberlerini gazetesine geçiyormuş."27. nsz Sönmek
"Ocak sönmüş, koru bile geçmişti." - N. Nâzım
28. Yazılmak, girmek
"Tarihe geçmek. Kitaba geçmek."29. nsz Sürümü olmak, satılmak
30. -i, -e Konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak
"Kısa süren bir hastalıktan sonra göçüp gideceğini hissetmiş hatta ölümünün gazetelere bile geçmemesini istemişti." - H. E. Adıvar
31. nsz Kullanımda olmak, tedavülde olmak
"Bu para artık geçmiyor."32. nsz Kabul edilemez olmak
"Senin paran burada geçmez."33. nsz Okulda, sınavda başarı göstermek
"Çocuk bu yıl geçti."34. Bir yere gidip oturmak
35. nsz Çok bekletilmekten çürümeye yüz tutmak
"Bu karpuz geçmiş."36. nsz Sıyrılmak, kurtulmak, işin içinden çıkmak
"Görmedim, dedi, geçti."37. yardımcı fiil, argo Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar
"lska geçmek. Diskur geçmek."38. -i, -e, halk ağzında Çekiştirmek, yermek
"Beni sana geçmişler / Vallahi ben demedim" - Halk türküsü

Diğer Kelimeler: kosinüs, demokratikleştirmek, din felsefesi, dakikası dakikasına uymaz, etsiz, yeğnilmek, kokak ağaç, sattırmak, tasar çizim, merakına dokunmak, yanabilmek, teşrif, yetkili, dikkat kesilmek, nemletme,

geçmek kelimesi geçen yazılar


Kelimesi geçen yazılar bulunamadı.

Yorumlar

-

Emir han tospilli

Tarih : 2016-11-12 21:24:41

Neresi mükemmel lan mükemmel değil ezik


Yorum Yaz ( Formu eksiksiz ve doğru doldurduktan sonra, Gönder butonuna basınız.)

Teşekkür ederiz.

Yorumunuz yönetici onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.