Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

NNN Sözlük Herşeyi Öğretir

evliya nedir? evliya ne demek? evliya kelimesinin eş anlamlısı evliya zıt anlamlısıNNN SÖZLÜK

TDK evliya nedir? evliya ne demek?1. isim, din b. (***) Ermiş
"Yeşil sarıklı evliya yataklarının huzurunda gibiyim." - R. H. Karay

Diğer Kelimeler: yanlıştan dönmek, çevren, sakırtı, ateş gibi yanmak, terettüp, gümleme, bağdama, penaltı atışı, voli vurmak, iğ ağacı, çalımlayış, tamircilik, kütahya, mecburi, şifreli,

evliya eş anlamlısı

yatır ermiş
Daha fazla evliya eş anlamlısı için tıklayınız.

evliya kelimesi geçen yazılar


 • Evliya Çelebi
  Evliya Çelebi, (Osmanlı Türkçesi : ????? ????) (d. 25 Mart 1611 , İstanbul - ö. 1682 , Mısır ), 17. yüzyıl ın önde gelen Kırk yılı aşkın
 • Seyahatnâme (Evliya Çelebi)
  Seyahatname, (Osmanlıca : ????? ????) Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyıl da yazılmış olan çok ünlü bir gezi kitabıdır. 10 ciltten oluşur
 • Makamât-ı Evliyâ
  Makâmât-ı Evliyâ, Akşemseddin’in evliyâ makamları anlamına gelen Türkçe olarak kaleme aldıgı, mürşid , makam-ı velâyet ve velîlerin
 • Nizameddin Evliya
  Nizameddin Evliya (1238 -1325 ), Çiştiyye yolunun büyüklerinden olup, bu tarikata bağlı Nizâmiyye şubesinin pîridir. Hindistan
 • Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu
  Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu, yönetmenliğini Fetih 1453 filminin görsel efekt süpervizörü Serkan Zelzele nin üstlendiği, komedi ve
 • Eren (folklor)
  Eren – Türk halk inancında Evliya demektir. İren veya Yiren de denir. Ermiş olarak da adlandırılır. Kendini Tanrıya ve onun yoluna adamış
 • Kırklar
  Kırklar, Türk halk inancında Kırk Evliya. Kırkavlan da denilir. Bilinmeyen biryerlerde yaşayan kırk kutlu kişidir. Özellikleri
 • Kahramanmaraş milletvekilleri
  Kahramanmaraş Senatörleri : Nedim Evliya (21 Aralık 1965 de vefat) Ahmet Tevfik Paksu (5 Haziran 1966 - 2 Haziran 1968) Adnan Karaküçük
 • Bişkek Han
  Bişkek Han - Türk ve Kırgız mitolojisinde evliya ve/veya aynı zamanda inanç iyesi. Bişkek Ata olarak da bilinir. İnançlı insanları korur
 • Yatır
  Yatır, İslam dünyası nda, evliya mezarlarına halk arasında verilen ad. Yatırlara ilişkin inanç ve uygulamalara ilk kez Abbasiler
 • Eren
  Eren - Halk kültüründe evliya.
 • Dankiyo
  Rize civarında yakın zamana kadar tulum adlı nefesli saza verilen isim olup, ilk olarak 17. yüzyıl Evliya Çelebi seyahatnamesi nde
 • Muhammed Bin Abdullah El-Mürşidî
  Muhammed Bin Abdullah El-Mürşidî, evliya, fıkıh ve kırâat âlimi. Doğum tarihi bilinmemektedir. M. 1337 yılında (H. 738 yılı Ramazan ayı)
 • Silvan Kalesi
  Ancak Diyarbakır Kalesi kadar eski ve Diyarbakır tarihiyle yaşıt bir geçmişi vardır evliya çelebiye göre Cercis Peygamber emriyle Handik
 • Alma Ata (mitoloji)
  Alma Ata - Türk ve Orta Asya mitolojilerinde özellikle Kazak efsanelerinde adı geçen söylencesel evliya. Özellikleri: Bir rivayete göre

Yorumlar

-

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapan Sen olabilirsin!


Yorum Yaz ( Formu eksiksiz ve doğru doldurduktan sonra, Gönder butonuna basınız.)

Teşekkür ederiz.

Yorumunuz yönetici onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.