Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

NNN Sözlük Herşeyi Öğretir

baz nedir? baz ne demek? baz kelimesinin eş anlamlısı baz zıt anlamlısıNNN SÖZLÜK

TDK baz nedir? baz ne demek?1. sıfat Temel
"Baz fiyat."2. isim, kimya Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan madde

Diğer Kelimeler: iç kuyu, paraşütlü, ak yıldız, bücürleşme, küresel ısınma, alabanda, kanatış, şiir defteri, yaygınlaşabilme, sazan, destanımsı, kolları kopmak, açık tutmak, duyurmak, kafayı (bir yere) vurmak,

baz eş anlamlısı

temel
Daha fazla baz eş anlamlısı için tıklayınız.

baz kelimesi geçen yazılar


 • Baz
  Baz, su da iyonlaştığında Brønsted-Lowry asit-baz teorisi ne göre ortama OH- (hidroksit ) iyonu, Lewis asit-baz teori sine göre ise
 • Nükleik asit
  Bu polimerleri oluşturan nükleotid birimlerin her biri üç bölümden oluşur: 1) Azotlu heterosiklik bir baz , 2) beş karbonlu (pentoz ) bir
 • Nükleotit
  Nükleotitlerin baz kısmı olan nükleobaz lar pürin ler ve pirimidin ler olarak ikiye ayrılır. Adenin ve guanin birer pürin, sitozin ,
 • Azotlu baz
  Azotlu bazlar azot atomu bulunduran organik bileşiklerdir, azotun üzerindeki tek elektron çifti yüzünden baz özelliği taşırlar.
 • Baz çifti
  Moleküler biyoloji de bir baz çifti, birbirine ters doğrultuda iki DNA veya RNA zinciri üzerinde bulunan, biribirine hidrojen bağları ile
 • Oynak baz çifti
  Oynak baz çifti , RNA ikincil yapı sını oluşturmakta önemli bir yere sahip olan G-U, I-U, I-A ve I-C baz çiftlerinden biridir.
 • Baz puan
  Baz puan; faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Noktadan sonraki 4. haneye karşılık gelir (0.0001). durumunda 150
 • Ortak baz
  Elektronikte, ortak baz (İngilizce : Common base) bipolar jonksiyonlu transistörün üç ana bağlantı şekillerinden biridir. Genellikle
 • Eşgüdümlü Evrensel Zaman
  Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC), pek çok ülkede baz alınan medenî ve bilimsel zaman 1963 yılında kullanılmaya başlanmıştır. UTC kısaltması
 • Tuz
  Tuz : Bir asit ve baz ın reaksiyonuyla oluşan tuz. Yemek tuzu Tuz ile ilgili yerleşim adları : Tuzköy, Gülşehir Tuz Gölü Tuzla, İstanbul
 • Asidimetri
  Asidimetri, (veya asit-baz titrasyonu) bir çözelti nin baz içeriğinin, standart asit çözeltisi ile titre edilerek saptanması işlemi.
 • Amonyak
  OH- iyonu içermediği halde zayıf baz özelliği gösterir. Bir amonyak molekülü, bir azot ve üç hidrojen atomundan oluşur. Yapısı
 • Tuz (kimya)
  Tuz, kimya da, bir asit le bir baz ın tepkime ye girmesi neticesinde meydana gelen madde. Tuz bazdaki artı yüklü iyon la asitteki eksi
 • Yön
  Coğrafi yönler, dünya üzerindeki yer ve varlıkların konumunu tanımlamakta kullanılan, dünyanın kutupları baz alınarak oluşturulmuş
 • Alkali
  Alkaliler, su da çözünen baz lardır. Bir alkali çözeltisi, gösterge ilave edilerek tespit edilebilir. Örneğin bir sodyum hidroksit

Yorumlar

-

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapan Sen olabilirsin!


Yorum Yaz ( Formu eksiksiz ve doğru doldurduktan sonra, Gönder butonuna basınız.)

Teşekkür ederiz.

Yorumunuz yönetici onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.