Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

Nedir, Ne Demek, Eş Anlamlısı

NNN Sözlük Herşeyi Öğretir

bağlamak nedir? bağlamak ne demek? bağlamak kelimesinin eş anlamlısı bağlamak zıt anlamlısıNNN SÖZLÜK

TDK bağlamak nedir? bağlamak ne demek?1. -i, -e Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak
"Gemiyi iskeleye bağlamak."2. Düğümlemek
"İpi ipe bağlamak."3. -i Yaraya ilaç koyup bezle sarmak
"Yarayı bağlamak."4. -i Denk yapmak, paket yapmak
"Yatakları bağlamak. Eşyayı bağlamak."5. Anlaşma yapmak
"İşleri bugün sözleşmeye bağladı."6. -i Uyulması zorunlu olmak
"Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır." - Anayasa
7. -i, -e Eklemek, bir araya getirmek, birleştirmek
8. Başka bir işle uğraşamaz durumda olmak
"Bu iş beni bağladı."9. -i Sona erdirmek, bitirmek, tamamlamak
10. -i Geçişi engellemek
"Bütün yolları bağlamışlar."11. -i Birini söz veya yazı ile bağlamak, taahhüt etmek, angaje etmek
12. -i Büyü, muska vb.nin aracılığıyla birinin birtakım isteklerini veya yetkinliğini engellemek, yok etmek
13. mecaz Gönlünü kazanmak
"Bu davranışınız beni size bağladı."14. mecaz Birinde bir şeye karşı ilgi, istek uyandırarak o şeye ilgi, yakınlık duymasını sağlamak
15. mecaz Bütün ilgisini bir yerde yoğunlaştırmak
"Kızım, ne yapsak da seni bu eve bağlayabilsek acaba?" - R. N. Güntekin

bağlamak kelimesi geçen yazılar


 • Varsayım
  Varsayım veya hipotez, bilimsel yöntem de olaylar arasında ilişkiler kurmak ve olayları bir nedene bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli
 • Sikke
  Sikke , hayvanları bağlamak için yere çakılan demir veya ağaç kazık. Sikke , Mevlevi dervişlerinin giydikleri yüksek ve tepesi düz keçe külah
 • Camadan düğümü
  Camadan düğümü, kare düğüm, halat ı sağlamlaştırmak ya da bir cismi etrafından bağlamak için kullanılan eski ve basit düğüm şeklidir.
 • Lictor
  Lictor, Latince ligare (bağlamak) sözcüğünden türetilen, asıl görevi Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu döneminde imperium yetkisi
 • Zihin haritası
  Mindmapping)kelimeleri ve düşünceleri birbirine bağlamak ve bunları bir anahtar kelime veya düşünce etrafında toplamak için kullanılan bir
 • Düz kablo
  Düz kablo, farklı türdeki ağ cihazlarını birbirine bağlamak için kullanılan kablodur. Örneğin bilgisayar ve switch arasında düz kablo
 • Egosantrizm
  Egosantrizm ya da beniçincilik (benmerkezcilik) her şeyi kendine dayandırmak, kendine bağlamak, kendine indirgemek, her şeyde kendi görüş
 • Bales yöntemi
  Bales yöntemi, bir insan grubunu inceleyen gözlemcilerin, gözlenen bir davranışı aynı sınıfa bağlamak konusunda ne ölçüde Bu çizelge
 • Ahilik
  temeli budur ve fütüvvet ehli arasında kadeh sunmak, şalvar giydirmek ve bel bağlamak, yani yoldaşlık ve kardeşlik kuralları buradan gelmektedir
 • Köprü (bilgisayar)
  İki veya daha fazla aynı protokolü kullanan ağları bağlamak için kullanılan bir cihazdır. Bağlama işlemi, iki ağdaki her mesajı birbirine
 • New Orleans
  Mississipi Nehri ni, Pontchartrain Gölüne bağlamak amacı ile açmaya çalıştıkları kanal hiç bir zaman hayata geçirilememiş ancak daha sonra
 • HTML
  Temel gereği yazı, görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak söz konusu
 • Kök
  Görevi, bitkiyi toprağa bağlamak, topraktan su ve su içerisinde erimiş halde bulunan tuz ları (inorganik maddeleri) emerek gövdeye
 • Kevlar
  veya gemileri bağlamak için kullanılan hafif halatlar ve kompozit yapılar ile oluşturulan levha, boru veya özel taşıtların gövde veya
 • Kıyas
  aralarındaki ortak illiyet (sebep-sonuç bağı) ve/veya özellikten dolayı, hükmü hakkında nass bulunan, hükmü nass ile sabit olan bir meseleye bağlamak.
 • Sayıştay (Türkiye)
  sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.
 • Magna Carta
  Innocent, Kral John ve baron ları arasında, kralın yetkileri hususunu karara bağlamak amacıyla imzalanmıştır. Kralın bazı yetkilerinden
 • ISO (standart)
  Bu teşkilat talep üzerine özel bir ilmi standart konusunu çözüme bağlamak üzere uluslararası teknik komiteler kurarak bu komitelerin
 • Filiz
  Ayrıca beton atılırken, daha sonra atılacak betonun demirlerini bağlamak için, atılan betonun demirlerinin dışarı çıkmış olarak bırakılan
 • Kutrigurlar
  İskitler yükselme döneminde Büyük Bulgaristan devletine meydan okuyarak vergiye bağlamak istedi. Gerçekleşen savaş sonucu Büyük

Yorumlar

-

sevim gül

Tarih : 2014-01-10 11:36:51

zı anlamı nedir

enis

Tarih : 2013-01-28 14:54:04

SÜPER JAMBİRYU


Yorum Yaz ( Formu eksiksiz ve doğru doldurduktan sonra, Gönder butonuna basınız.)

Teşekkür ederiz.

Yorumunuz yönetici onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.